Hướng dẫn xử lý một số sự cố hay xảy ra trên BlackBerry.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thao tác xử lý một số sự cố thường gặp trên BlackBerry. Hãy nhanh chóng cập nhật và trải nghiệm.

I. Kết nối

[​IMG]

Máy tính của tôi không thể tìm thấy thiết bị

Thao tác như sau:

 • Chắc chắn rằng thiết bị BlackBerry và máy vi tính đã được kết nối
 • Đảm bảo cáp USB hoặc Đế kết nối bạn dùng kết nối với máy vi tính không bị hư hỏng.
 • Nếu bạn cố gắng kết nối thiết bị và máy vi tính dùng công nghệ Bluetooth, hãy chắc rằng thiết bị của bạn phải ở trong tầm của máy vi tính (Thông thường giới hạn trong khoảng 10m)
 • Tạm thời tắt ứng dụng Đồng bộ hoặc phần mềm diệt vi rut.
 • Chắc chắn rằng bạn không đang chạy phần mềm quét các cổng thông tin trên máy vi tính

Thông báo kết nối bị sai:

Thực hiện những thao tác sau:

 • Nếu Ô thông tin trạng thái của phần mềm BlackBerry Desktop Manager hiển thị rằng thiết bị của bạn đã kết nối trong khi thiết bị của bạn chưa nối với máy vi tính, nối thiết bị của bạn và tháo kết nối một lần nữa. Nếu Ô thông tin trạng thái vẫn tiếp tục hiển thị rằng thiết bị của bạn đã kết nối, hãy chạy lại chương trình BlackBerry Desktop Manager.
 • Nếu Ô thông tin của BlackBerry® Desktop Manager hiển thị “None” khi bạn kết nối thiết bị với máy vi tính, trên màn hình thiết lập kết nối, chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng cổng kết nối với máy vi tính. Máy vi tính của bạn có lẽ đã thiết lập lại cổng kết nối với thiết bị.

Thông báo lỗi kết nối

 • Đây là thông tin xuất hiện nếu BlackBerry® Desktop Manager không phát hiện thiết bị BlackBerry của bạn. Trong BlackBerry® Desktop Manager , vào trình đơn Options, chọn Connection Setting, chọn Detect

II. Cập nhật hoặc xóa ứng dụng

Tôi không thể thêm, cập nhật, hoặc xóa ứng dụng của thiết bị

 • Nếu thiết bị BlackBerry của bạn được thiết lập với tài khoản email dùng với BlackBerry® Enterprise Server, bạn sẽ không được phép như là Thêm, cập nhật, hoặc xóa ứng dụng. Để tìm hiểu thêm thông tin, liên lạc với quản trị viên

Tin thông báo lỗi trong quá trình tải ứng dụng

 • Insufficient application space: Khi thiết bị BlackBerry không còn đủ chỗ trống trong bộ nhớ để cài thêm ứng dụng mà bạn đã chọn.
Chọn ít ứng dụng để cài đặt, hoặc xóa bớt tin nhắn và Bộ dữ liệu trên thiết bị của bạn để tăng bộ nhớ.​
 • No additional applications designed for your device were found.
Khi bạn cố thêm một ứng dụng không tương thích với thiết bị hoặc nó đã có trên thiết bị bạn.​
 • The device is unable to accommodate the requested configuration
Thông tin này xuất hiện nếu thiết bị của bạn không đủ bộ nhớ để thêm ứng dụng mà đã chọn.​
> Chọn ít ứng dụng để cài đặt, hoặc xóa bớt tin nhắn và Bộ dữ liệu trên thiết bị của bạn để​

III. Lưu trữ và phục hồi dữ liệu

screen_2

Tôi không thể phục hồi dữ liệu vào thiết bị

Thao tác như sau:

 • Nếu dữ liệu bạn cần phục hồi trong vùng Device Databases và mũi tên trỏ sang phải không sẵn sàng, xác minh lại phiên bản dữ liệu đang tồn tại trong thiết bị BlackBerry
 • Kiểm tra lại thiết bị của bạn có để bộ nhớ để phục hồi dữ liệu hay không. Dung lượng bộ nhớ hiện ở bên cạnh tập tin dữ liệu trong khu vực Desktop File Databases có thể sẽ khác so với dung lượng bộ nhớ được yêu cầu để phục hồi dữ liệu trên máy tính.

Tin thông báo lỗi của Lưu trữ và Phục hồi dữ liệu

 • File could not be opened: Khi bạn cố mở một file bằng công cụ lưu trữ nhưng công cụ không thể mở.
 • File could not be saved: Khi máy vi tính của bạn không đủ chỗ trống để lưu tập tin. Nó cũng xuất hiện nếu bạn lưu vào thư mục có thuộc tính “Chỉ đọc” (Read-only).
 • The data was not recognized by the device: Khi bạn phục hồi dữ liệu vào thiết bị BlackBerry cho một ứng dụng không cài trên máy của bạn.
 • The device is out of memory: Khi thiết bị của bạn không còn chỗ trống để phục hồi dữ liệu. –> Xóa những tin nhắn cũ hoặc tổ chức lại dữ liệu trên thiết bị để tăng bộ nhớ cho thiết bị.
 • The requested operation was not recognized by the device: Khi thiết bị của bạn không kết nối với máy vi tính, hoặc thiết bị của bạn và BlackBerry® Desktop Manager không tương thích với phiên bản hệ điều hành cài trên thiết bị.
 • The serial link was inactive: Khi thiết bị của bạn không kết nối đúng với máy vi tính. –> Hãy kết nối thiết bị với máy vi tính. Nếu thiết bị của bạn gắn vào Đế chạy chương trình, hãy gắn lại lần nữa. Nếu vẫn còn thông báo như trên, hãy khởi động lại máy vi tính và chạy lại công cụ Lưu trữ và Phục hồi lần nữa.
 • There was a communication error between the device and the desktop manager: Khi thiết bị của bạn không kết nối với máy vi tính, hoặc thiết bị của bạn và BlackBerry® Desktop Manager không tương thích với phiên bản hệ điều hành cài trên thiết bị.
 • Transfer could not be completed because the desktop and device software are not compatible: Khi bạn cập nhật Hệ điều hành cho thiết bị trong BlackBerry® Desktop Manager mà không cập nhật Hệ điều hành trên thiết bị của bạn. Cập nhật Hệ điều hành trên thiết bị dùng Application Loader của BlackBerry® Desktop Manager.
 • Unable to update the device: Khi thiết bị của bạn không kết nối với máy vi tính, hoặc thiết bị của bạn và BlackBerry® Desktop Manager không tương thích với phiên bản hệ điều hành cài trên thiết bị.

IV. Quá trình đồng bộ

google-sync

Bộ dữ liệu mà tôi đã xóa lại xuất hiện trên thiết bị sau khi Đồng bộ

+ Khi bạn đồng bộ sử dụng công cụ Đồng bộ hóa của BlackBerry® Desktop Manager, Bộ dữ liệu trên máy vi tính của bạn sẽ thay thế bộ dữ liệu trên thiết bị BlackBerry. Nếu vẫn chưa xóa bộ dữ liệu trên máy vi tính mà đã xóa Bộ dữ liệu trên thiết bị, thì Bộ dữ liệu bị xóa này sẽ lại xuất hiện trên thiết bị sau khi Đồng bộ.

+ Để ngăn chặn những dữ liệu đã xóa lại xuất hiện trên thiết bị của bạn, hãy xóa những dữ liệu trên máy vi tính của bạn trước khi Đồng bộ

Một vài bộ dữ liệu không xuất hiện trên thiết bị sau khi Đồng bộ

Thực hiện những thao tác sau:

+ Kiểm tra tùy chọn giải quyết xung đột cho Danh bạ, Lịch công tác, Tác vụ, Ghi nhớ. Trong thiết lập nâng cao cho mỗi Bộ ứng dụng, không đánh dấu vào Ignore all conflicting items.

+ Nếu một vài Tác vụ không xuất hiện trên thiết bị BlackBerry, trong thiết lập nâng cao dành cho sự đồng bộ Tác vụ, chọn Transfer All Items

+ Nếu một vài sự kiện trong Lịch công tác không xuất hiện trên thiết bị của bạn, trong thiết lập nâng cao dành cho sự đồng bộ Lịch công tác, cần chọn Transfer All scheduled items hoặc Transfer only Future items

+ Nếu một vài sự kiện không xuất hiện trên thiết bị, kiểm tra xem những sự kiện này có phải là cuộc hẹn hoặc hội họp. Nếu bạn dùng Microsoft® Outlook® để quản lí Lịch công tác của một ai khác, thì những cuộc hẹn và hội họp sẽ không xuất hiện trên thiết bị của bạn.

Có sự trùng lặp những bộ dữ liệu trên thiết bị sau khi Đồng bộ

+ Trong phần thiết lập nâng cao cho mỗi Bộ ứng dụng, không chọn Add all conflicting items và Ignore all conflicting items.

+ Đảm bảo ánh xạ dữ liệu cho mỗi Bộ ứng dụng là đúng.

+ Trong phần thiết lập nâng cao cho sự đồng bộ Danh bạ, đảm bảo cả First Name và Middle Name trong Bộ ứng dụng được ánh xạ vào trườngFirst Name trên thiết bị BlackBerry

Tôi không nhận Tin thông báo về sự Đồng bộ mâu thuẫn của Bộ dữ liệu.

+ Kiểm tra tùy chọn giải quyết mâu thuẫn cho Danh bạ, Lịch công tác, Tác vụ, Ghi nhớ. Trong phần thiết lập nâng cao cho mỗi Bộ ứng dụng, chọn Notify me when conflicts occur.

Bộ dữ liệu bị cắt bớt sau khi Đồng bộ

Trong quá trình Đồng bộ, dữ liệu quá dài có thể bị cắt bớt.

Hãy thực hiện những thao tác sau:

+ Nếu bạn không muốn cắt xén dữ liệu nhằm thay thế những dữ liệu có sẵn trong quá trình
Đồng bộ, trong thiết lập nâng cao dành cho mỗi Bộ ứng dụng, chọn Notify me when conflicts occur.

+ Giữ những mô tả trong phần tóm tắt.

Sự trùng lặp Thư điện tử (Email) xuất hiện sau khi Đồng bộ

+ Nếu thiết bị BlackBerry của bạn có liên quan tới tài khoản thư điện tử Microsoft® Outlook® và bạn đang dùngBlackBerry® Desktop Redirector để chuyển thư điện tử vào thiết bị của bạn, sự trùng lặp thư điện tử trong thư mục Message có lẽ xuất hiện nếu bạn chấp nhận tin nhắn thư điện tử trong thư mục tin nhắn thư điện tử cá nhân.

+ Để ngăn chặn sự trùng lặp thư điện tử trên thiết bị của bạn, hãy không chấp nhận tin nhắn thư điện tử trong thư mục tin nhắn thư điện tử cá nhân.

Một vài bộ dữ liệu không Đồng bộ đúng khi dùng Tập tin chuẩn ASCII

+ Nếu bạn tùy chọn Trường Danh bạ trên thiết bị BlackBerry, đảm bảo rằng nhãn cột cho những tùy chọn Trường Danh bạ trong Tập tin dữ liệu chuẩn ASCII là User Defined 1, User Defined 2, User Defined 3, và User Defined 4.

+ Nếu bạn kết Xuất Bộ dữ liệu từ một hoặc nhiều hơn một Bộ ứng dụng, đảm bảo rằng bạn đang kết xuất Bộ dữ liệu cho mỗi ứng dụng vào mỗi Tập tin dữ liệu chuẩn ASCII khác
nhau.

+ Nếu lại diễn ra những sự kiện trong Lịch công tác không đồng bộ đúng, hãy thay đổi những sự kiện sau khi bạn Nhập dữ liệu từ Tập tin dữ liệu chuẩn ASCII

Sự Đồng bộ dừng lại đột ngột

Nếu bạn đang chạy một ứng dụng chống Virus trên máy vi tính, hãy tạm thời đóng ứng dụng lại và thử Đồng bộ lần nữa

Tin thông báo lỗi của Sự Đồng bộ

+ Invalid configuration

Thông báo xuất hiện khi tập tin cấu hình cho Bộ dữ liệu sắp Đồng bộ bị lỗi. Thử thiết lập lại những tùy chọn cho sự Đồng bộ những Bộ dữ liệu.

+ Insufficient disk space

Thông báo xuất hiện khi thiết bị BlackBerry của bạn không đủ vùng nhớ trống để hoàn thành sự đồng bộ. Thử xóa những tin nhắn cũ và bộ dữ liệu trên máy của bạn để tăng dung lượng bộ nhớ trống.

+ No applications configured for synchronization

Thông báo này xuất hiện nếu bạn chưa thiết lập sự đồng bộ cho Bộ dữ liệu

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline:  08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply