Xóa file Vendor.xml

Đối với những bạn mới sử dụng BlackBerry, việc cài đặt lại hệ điều hành cho máy luôn là những lúc căng thẳng nhất :D . Có nhiều bạn sẽ thắc mắc rất nhiều về bước xóa đi file Vendor.xml. Hôm nay mình sẽ nói rỏ hơn về nó:

Nói về file Vendor.xml, chúng ta sẽ có 2 trường hợp:

  • Không xóa Vendor vẫn up ROM được. Vâng, một số bạn có thể tự tin nói thế, bởi vì bạn up đúng với bản ROM của nhà mạng. Nếu máy bạn là T-Mobile thì khi up ROM của nhà mạng T-Mobile (hoặc những bản ROM Leaked không thuộc bất cứ nhà mạng nào), bạn không cần xóa. Nhưng nếu bạn up ROM của AT&T hoặc là Roger thì nhất định bạn phải xóa đi anh chàng Vendor.xml.
  • Xóa Vendor rồi mà vẫn không nhận ROM (OS 7.0, 7.1): đối với những bản ROM 7.0, 7.1, ngoài 1 file Vendor trong đường dẩn: C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader, chúng ta còn 1 nơi khác nữa, vẫn có file Vendor.xml (tuy nhiên có trường hợp có, có trường hợp không thấy, mình cũng chưa lý giải được vì sao): C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Research In Motion\BlackBerry\Loader XML (với XXX là tên PC của bạn).
  • Bạn nào chưa được nhìn thấy nó thì đây, nó chính là thủ phạm:

watermarked-Untitled-1

Cuối cùng, nếu bạn đã xóa hết cả 2 file Vendor.xml trên mà máy BlackBerry của bạn vẩn không nhận được ROM thì mình khuyên bạn nên cài lại mới hoàn toàn BlackBerry Desktop Softwares và bản ROM của mình.

Khi bạn cài ROM xong, để chắc chắn hơn và không tốn thời gian, bạn chạy chương trình này, để delete hết các file Vendor.xml có trong máy, rồi tiến hành up ROM nhé

Leave a Reply