Up rom – Nâng cấp hệ điều hành mới cho máy BlackBerry

Trước khi nâng cấp BlackBerry ta cần Backup (sao lưu) những dữ liệu quan trọng trong máy BlackBerry (danh bạ, tin nhắn, calendar..) lại, sau khi hoành thành quá trình nâng cấp thì Restore (khôi phục) lại những dữ liệu đó vì khi nâng cấp lên hệ điều hành khác thì những dữ liệu trong máy này sẽ mất.

Các bước thực hiện:
+ Cài đặt phiên bản BDM (BlackBerry Desktop Manger) bằng hoặc cao hơn OS (hệ điều hành) cần nâng cấp lên máy tính.(VD BlackBerry có OS 4.5 thì ta phải cài đặt BDM 4.5 trở lên)

+ Bước tiếp theo ta cần cài đặt đúng phiên bản OS của BlackBerry cần nâng cấp lên máy tính (nếu BlackBerry có Model là Curve 8900 thì ta chỉ nâng cấp được phiên bản dành cho chính 8900 mà thôi).

Chú ý: Ta cần gỡ bỏ tất các OS mà ta đã cài đặt trước đây để máy tính có thể hiểu được OS cần nâng cấp.

+ Vào C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader xóa file vendor.xml (dùng để xác định bản OS của nhà mạng nào xuất bản ra, ta cần xóa đi nếu model máy của của chúng ta không thuộc nhà mạng xuất bản ra OS).

+ Chạy file Loader.exe trong thư mục C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader.

+ Tiếp theo kết nối BlackBerry cần nâng cấp qua cáp USB. chọn Next

+ Máy tính sẽ nhận mã pin của BlackBerry ta tiếp tục nhấn next.

+ Sau đó những chi tiết về bản ROM sẽ hiện ra, ta chọn những thứ cần thiết như Language, Application data center, memopad,….

+ Nhấn Next sau khi đã tick vào những thứ cần thiết. Máy tính sẽ khẳng định lại những tùy chọn của bạn lần nữa, nếu vẫn còn thiếu bạn có thể nhấn vàoBack.

+ Khi đã chắc chắn ta nhấn Finish và ngồi đợi máy hoàn thành.

Chú ý: Sau khi cài đặt xong ta nhớ Restore lại những dữ liệu mà ta đã Backup

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline:  08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply