Tổng hợp lỗi và ý nghĩa của những con số đi kèm.

Bất kì thiết bị điện tử nào cũng có thể có lỗi. Không phần mềm thì phần cứng, không lúc này thì khi khác cũng sẽ gặp phải. BlackBerry cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên trong giới hạn bài viết này mình sẽ giới thiệu các bạn những lỗi thông dụng được thông báo trực tiếp màn hình BlackBerry với “nền trắng chữ đen” như trường hợp dưới đây chẳng hạn:

Sau đây là danh sách những lỗi và ý nghĩa của chúng có thể sẽ xuất hiện trên màn hình BlackBerry:
101: Previous startup failed (chuẩn bị khởi động không thành công)
102: Invalid code in filesystem (Code không hợp lệ trong file hệ thống)
103: Cannot find starting address (Không tìm được địa chỉ bắt đầu)
104: Uncaught
105: Example, DbRecSize
106: Graphics system error (Lỗi hệ thống đồ họa)
107: operator new() called
108: operator delete() called
109: PriorityMessage Count error: <priority-count> (Bộ đếm tin nhắn ưu tiên bị lỗi)
110: Non-idle event downtime error: <down-time> <idle-down-time>
111: Font engine error (Lỗi Font gốc)
112: Java Native Assertion Failure (Quy trình thiết lập Java không thành công)
201: Crypto initialization code failed (Khởi tạo mật mã không thành công)
203: Console process died (Giao diện điều khiển quá trình “died”)
204: Persistent Content Exception
205: App Error Reset (Lỗi phần mềm)
300-303: Lỗi Load bộ nhớ
310-314: Lỗi phần cứng
317: Nếu bị lỗi này cố gắng up rom nhiều lần đến khi nào đc thì thôi (Lỗi này hay gặp ở BB Dolly)
320-325: Hỏng file .AMX.
330-339: Application tasks failure (Ứng dụng thực hiện không thành công)
340-343: Lỗi RAM
349: Lỗi phần mềm do xung đột hoặc do sai phiên bản.
350-359: Lỗi ứng dụng không tương thích.
360-363: Lỗi bộ nhớ ROM (flash)
365-368: Lỗi flash.
395: Lỗi này xuất hiện do cài 3rd Party Application.
400-564: Đứt đoạn, mất liên kết dữ liệu hệ thống.
410: Radio failure
411: Battery module, the replacement of batteries (Lỗi Pin)
499: software problems, resuming handheld devices.
501,504: VM_THREAD_SWITC HED
502: Process is dead (Quy trình,vi xử lí đã chết)
503: Thread is dead (Chết mạch)
505: Invalid code: invalid byte code, the compiler in the Jit happened a mistake
506: Uncaught Exception
507: Unsatisfied Link (Không có OS trên thiết bị)
508: Invalid object (Đối tượng không hợp lệ)
509: VM_PPO_INFINITE _LOOP
510: Deadlock
511: Debug connection died
512: GC Aborted
523: Application Exception
602: System module lost

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline: 093.911.97.70 – 08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply