Thêm hoặc xóa 1 ứng dụng trên thiết bị

Thêm hoặc xóa 1 ứng dụng trên thiết bị
1. Thêm hoặc cập nhật ứng dụng cho thiết bị

– Kết nối thiết bị và máy vi tính
– Chạy chương trình BlackBerry® Desktop Manager
– Chọn Application Loader
– Chọn Start trong Add/Remove Applications hoặc Update Software.
– Nếu cần thiết, thực thi những bước sau:
+ Nếu xuất hiện hộp thoại nhập mật mã, hãy nhập mật mã vào, và nhấn Next.
+ Nếu xuất hiện hộp chọn cổng kết nối, hãy chỉ ra một cổng kết nối và chọn Next.
– Chọn Next
– Thực hiện lựa chọn thao tác:
+ Để thêm một ứng dụng có trong danh sách, chọn vào ô vuông tương ứng bên cạnh.
+ Để thêm một ứng dụng không có trong danh sách, chọn Browser. Nhấn đúp chuột vào tập tin ứng dụng có đuôi tập tin là .alx hoặc là .ali.
– Chọn Next.
– Chọn Finish.

2. Xóa một ứng dụng ở thiết bị

– Kết nối thiết bị BlackBerry với máy vi tính
– Chạy chương trình BlackBerry® Desktop Manager
– Chọn Application Loader.
– Chọn Start trong Add/Remove Applications.
– Nếu cần thiết thì thực hiện những bước sau:
+ Nếu xuất hiện hộp thoại nhập mật mã, hãy nhập mật mã vào, và nhấn Next.
+ Nếu xuất hiện hộp chọn cổng kết nối, hãy chỉ ra một cổng kết nối và chọn Next.
Chọn Next
Thực hiện một trong những thao tác
+ Để xóa một ứng dụng từ thiết bị, xóa chọn ô vuông tương ứng bên cạnh ứng dụng
+ Để xóa một ứng dụng khỏi thiết bị và khỏi BlackBerry® Desktop Manager, nhấn chuột vào ứng dụng, chọn Delete
Chọn Next
Chọn Finish.

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline:  08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply