Thao tác sử dụng điện thoại BlackBerry với máy vi tính

Bạn có thể cài đặt chương trình BlackBerry Desktop Software trên máy tính của bạn và kết nối thiết bị BlackBery đến máy tính

. Khi kết nối, bạn có thể thực hiện được các chức năng như sau:

– Sạc pin cho điện thoại
– Đồng bộ hóa các dữ liệu các nhân như: các danh bạ, các lịch làm việc, các task, và các ghi chú giữa thiết bị và máy tính của bạn.
– Đồng bộ hóa các chứng chỉ, chứng nhận giữa thiết bị và máy tính của bạn.
– Sao lưu và phục hồi dữ liệu cá nhân trên thiết bị BlackBerry.
– Trao đổi các tập tin giữa thiết bị và máy tính của bạn.
– Cài đặt ứng dụng cho thiết bị của bạn.
– Cài đặt và quản lý email chuyển đi hoặc các đồng bộ lịch làm việc (nếu quản trị viên của bạn cho phép).

Để biết thêm thông tin về chức năng đồng bộ dữ liệu cá nhân, sao lưu và phục hồi dữ liệu cá nhân, cài đặt ứng dụng, hoặc các chứng năng khác, vui lòng xem tại BlackBerry Destop Software Online Help.

Yêu cầu hệ thống

– Intel 486 hoặc máy tính có độ tương thích cao hơn, tương thích với chuẩn USB 1.1 hoặc cao hơn.
– Microsoft Windown 2000 hoặc cao hơn.
– Công cụ BlackBerry dành cho người dùng.
– Các cổng USB hoạt động tốt.

Cài đặt BlackBery Desktop Software

Xác nhận rằng, thiết bị BlackBerry của bạn không kết nối với máy tính.
Chèn đĩa CD BlackBerry User Tool đi kèm theo máy, vào máy tính.
Chọn BlackBerry Desktop Software.
Hoàn tất các bước hướng dẫn trên màn hình, cho đến khi xuất hiện màn hình Setup Type.
Tại màn hình Setup Type, lựa chọn một trong các bước sau:
– Nếu bạn không muốn sử dụng BlackBerry Desktop Software để đồng bộ hóa các chứng nhận, chứng chỉ(certificates) giữa thiết bị và máy tính của bạn, chọn tùy chỉnh Typical. Chọn Next.
– Nếu bạn muốn sử dụng BlackBerry Desktop Software để đồng bộ hóa các chứng nhận, chứng chỉ(certificates)giữa thiết bị với máy tính của bạn, chọn tùy chỉnh Custom. Chọn Next. Trong mục lựa chọn Certificate Synchronization, thả xuống danh sách chọn This feature, and all subfeature, will be installed on local hard drive.
Hoàn tất các bước hướng dẫn trên màn hình.
Khi cài đặt xong, chương trình yêu cầu bạn kết nối thiết bị BlackBerry với máy tính của bạn.

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline: 093.911.97.70 – 08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply