Thao tác chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị BlackBerry

Bạn có thể nhập dữ liệu từ thiết bị BlackBerry hiện tại, thiết bị Palm, hoặc Window Mobile, đến một thiết bị BlackBerry mới.
Sử dụng công cụ chuyển đổi dữ liệu của chương trình BlackBerry Desktop Manager. Để biết thêm thông tin về chuyển đổi thiết bị, vui lòng xem tạiBlackBery Desktop Software Online Help.

Chuyển đổi giữ liệu giữa các thiết bị
Xác nhận rằng bạn đã cài đặt phiên bản BlackBerry Desktop Software mới nhất.

Nếu bạn chuyển đổi từ một thiết bị BlackBerry, có sử dụng dịch vụ BlackBerry Internet Service, thì trên thiết bị BlackBerry mới của bạn, trong mụcSetup Wizard, mở giao diện cài đặt email, cập nhật số PIN cho thiết bị của bạn.

  1. Kết nối thiết bị hiện tại đến máy tính.
  2. Mở chương trình BlackBerry Desktop Manager.
  3. Chọn Device Switch Wizard.
  4. Chọn Start:
  5. Chọn tiếp như theo trong hình vẽ:
  6. Chọn Next, quá trình chuyển dữ liệu sẽ bắtđầu.

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline:  08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply