Sử dụng BB như 1 Modem USB cho máy tính

Connect a computer to the Internet using a BlackBerry smartphone as a USB tethered modem – Sử dụng BB như 1 Modem USB giúp máy tính của bạn truy cập Internet dễ dàng

BlackBerry là một Smartphone, bạn định nghĩa Smartphone là gì? Ngoài những tính năng thông thường mà 1 chiếc Smartphone cần có , nó còn dễ dàng thiết lập để bạn sử dụng như 1 Modem để truy cập Internet từ máy tính. Nếu bạn đang sử dụng BlackBerry Desktop Manager từ phiên bản 4.1 đến 5.0, phải làm theo các trình tự sau :

[​IMG]

Task 1 – Bước 1 :
Install BlackBerry Desktop Software 4.1 to 5.0 on the computer. – download BDM từ bản 4.1 đến bản 5.0 và tiến hành cài đặt.

Note: When BlackBerry Desktop Software is installed, the drivers that allow the BlackBerry smartphone to communicate through the USB port and virtual communications port are installed. The standard modem that is used by Dial-up Networking (DUN) is also installed. – Khi cài đặt BDM , drivers của BDM chỉ chấp nhận kết nối và nhận BB như một cổng USB và giả lập cổng kết nối được cài đặt. Modem internet tiêu chuẩn sử dụng Dial-up Networking (DUN) cũng cần cài đặt nếu cần thiết.

Task 2 – Bước 2

Task 3 – Bước 3

To set up an Internet access point name (APN) – for GSM devices only – complete the following steps – Thiết lập cấu hình đường truyền network, hoàn thành các bước sau :

.

Task 4 – Bước 4

Connect to the Internet using DUN – kết nối Internet với đường truyền vừa thiết lập

Note: During this procedure, do not operate the browser or any third-party applications on the BlackBerry smartphone. An active data session might interfere with the modem connection. Also, make sure that an Ethernet connection is not active at the same time.- Trong quá trình này, trình duyệt không được hoạt động hoặc bất kỳ ứng dụng 3rd nào trên BlackBerry cũng có thể phải ngừng hoạt động. Một phiên dữ liệu hoạt động có thể can thiệp đến kết nối modem. Ngoài ra, hãy chắc chắn kết nối Ethernet không hoạt động cùng một lúc.

Important: The BDM must be running for the tethered modem to function. – BDM phải được khởi động khi BB được dùng làm Modem

Note: If Microsoft Outlook is operating in Cached Exchange mode, a message may appear indicating that BDM cannot contact the messaging server. If this message appears, click Cancel to proceed. – Nếu Microsoft Outlook đang hoạt động ở chế độ Cached Exchange, nếu xuất hiện thư mới, bạn bấm Cancel để sử lý vì lúc này có thể BDM không thể kết nối đến server máy chủ

Mở rộng : cho những người sử dụng BDM 5.0.1 trở lên

The IP Modem option in BDM is designed to permit the BlackBerry smartphone user to use the BlackBerry smartphone as a tethered modem and minimize the configuration steps. – Các tùy chọn Modem IP trong BDM được thiết kế để cho phép người sử dụng dùng BlackBerry như một modem và hạn chế tối đa các bước cấu hình

Note: By default, the modem script auto-populates the wireless service provider information within the IP Modem Connection Manager, depending on the BlackBerry smartphone that is connected and the wireless service provider -Theo mặc định, IP Modem Connection Manager sẽ tự động nạp và quản lý các kết nối thiết lập, tùy thuộc vào dòng BlackBerry được kết nối và dịch vụ mạng di động mà bạn đang sử dụng

Important: Contact the wireless service provider to obtain the user name and password that is required to configure DUN. Also, ask the wireless service provider if additional charges are incorporated when connecting to the Internet using the BlackBerry smartphone as a tethered modem – Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để có được user name và password để cấu hình DUN. Ngoài ra nếu gặp trục trặc như việc DUN không thể kết nối và dùng BB làm modem, bạn nên lien hệ với nhà cung cấp nhà mạng để được hỗ trợ

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline: 093.911.97.70 – 08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply