Download Hệ điều hành (OS) của những nhà cung cấp quen thuộc

Để thuận tiện trong việc download hệ điều hành (OS – hay ROM) cho Blackberry, dưới đây là link download trực tiếp từ các nhà cung cấp quen thuộc:

 1. AT&T (GSM)
 2. AVEA (GSM)
 3. Bell Mobility Inc. (CDMA)
 4. Hong Kong CSL Limited (GSM)
 5. Hutchison (GSM)
 6. O2 UK (GSM)
 7. Orange France (GSM)
 8. Orange UK (GSM)
 9. Rogers Wireless Inc. (GSM)
 10. SK Telecom (GSM)
 11. Smart Telecom (CDMA)
 12. SmarTone-Vodafone (GSM)
 13. Sprint L.P. (CDMA)
 14. StarHub Ltd. (GSM)
 15. Telstra (GSM)
 16. T-Mobile Germany (GSM)
 17. T-Mobile Hungary (GSM)
 18. T-Mobile UK (GSM)
 19. T-Mobile USA (GSM)
 20. Verizon Wireless (CDMA)
 21. Viettel Vietnam (GSM)
 22. Vodafone Germany (GSM)
 23. Vodafone SFR (GSM)
 24. Vodafone UK (GSM)

Leave a Reply