BlackBerry Desktop Manager (BDM) – Tất cả phiên bản!!!!!

[​IMG]

Một số anh em khó khăn trong việc download BDM từ các server cũng như các link khác trên diễn đàn đã bị xóa. Mình xin chia sẻ toàn bộ các bản BDM lên Mediafire để anh em tiện download về.

Hầu hết đây là các Bundle (B) cuối cùng của từng đời.

1. BlackBerry Desktop Manager cho HĐH Windows:
=====================================================================
3.6 SP3 —> Link: http://www.mediafire.com/?g8y4oait2kpkras

=====================================================================
4.0 SP1—> Link: http://www.mediafire.com/?uvxa2rpp1h8wsoi

=====================================================================
4.1 B13—> Link: http://www.mediafire.com/?wxe2ueqn7hon7qg

=====================================================================
4.2.0 English – With Media Manager (~42 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?ckmz9qnzk4a7tkj
4.2.1 English – With Media Manager (~46 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?b4bjo2n5u0v2y4a
4.2.2 English – Without Media Manager (~50 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?48h1pt4zmslrd22

=====================================================================
4.3.0 English – Without Media Manager (~59 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?oya9c7j10ah32gj

=====================================================================
4.5.0 B16 English – Without Media Manager (~63 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?w1yxz0wa5b8fisb
4.5.0 B16 English – With Media Manager (~197 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?6wol8ep943gw1uk

=====================================================================
4.6.0 B27 English – Without Media Manager (~65 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?vv77oqrrirhkhlr
4.6.0 B27 English – With Media Manager (~201 MB)
—> Link (*.001): http://www.mediafire.com/?ujjjkhtfjofjvu4
—> Link (*.002): http://www.mediafire.com/?69d4414mcdrix1x

=====================================================================
4.7.0 B59 English – Without Media Manager (~82 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?ievcz0h932g3olu
4.7.0 B59 English – With Media Manager (~217 MB)
—> Link (*.001): http://www.mediafire.com/?z4uy2xqetv8awfr
—> Link (*.002): http://www.mediafire.com/?kdu4l54xyojxza1

=====================================================================
5.0.0 B28 English – Without Media Manager (~87 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?knphiytcjrk96qi
5.0.0 B28 English – With Media Manager (~222 MB)
—> Link (*.001): http://www.mediafire.com/?srzt91cwi0hyay6
—> Link (*.002): http://www.mediafire.com/?t41gtqg44v5ahu7
5.0.1 B84 English – Without Media Manager (~74 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?ist95u33sis6lyl
5.0.1 B84 English – With Media Manager (~205 MB)
—> Link (*.001): http://www.mediafire.com/?iy0dcw4lcsm63i6
—> Link (*.002): http://www.mediafire.com/?gcm7pofr3l1a6ni

=====================================================================
6.0.0 B42 Multilanguage (~100 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?3iqjhc2710pjs1p
6.0.1 B21 Multilanguage (~108 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?ial6gznoxzm9vvy
6.0.2 B43 Multilanguage (~114 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?gjoeqo8oeb83u3a
6.0.2 B45 Multilanguage (~114 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?81wyg8r3wwm0mx4

=====================================================================
6.1 B20 Multilanguage (~118 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?ff66ipijilp2twz
6.1 B34 Multilanguage (~115 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?1pcick8oo8i4vdf
6.1 B38 Multilanguage (~117 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?b568tx9itmp7cz2

=====================================================================
7.0 B10 English (~93 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?69ayad5csirbayd
7.0 B19 Multilanguage (~109 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?o1cfeavwuj9nn7j
7.0 B30 Multilanguage (~110 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?fc78j78ajiv74bh
7.0 B44 Multilanguage (~114 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?72dlx0hm1t6wd2y
7.0 B59 Multilanguage (~111 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?nljmhnnur74dvys
7.0 B60 Multilanguage (~111 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?gz1ycmnfj21m4an

=====================================================================
7.1 B22 Multilanguage (~111 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?lgxhvhbhcna46gx
7.1 B32 Multilanguage (~113 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?273091s69p83zrb
7.1 B33 Multilanguage (~114 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?bv1sr1o1qrms0t5
7.1 B35 Multilanguage (~114 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?ddoiwu9a6dh7v8r
7.1 B39 Multilanguage (~114 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?wi66x6e7gp36wr7

2. BlackBerry Desktop Manager cho HĐH Mac:
=====================================================================
2.0.0.64 (~33 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?q5cbrbnqzzmsx2y
2.0.0.65 (~39 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?xv351yxb9dxgq5k
2.0.1.14 (~47 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?igen7u2rzec4bze

=====================================================================
2.1.0.19 (~42 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?trrajyark0mm4a5
2.1.0.24 (~43 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?rblih03lnrc2r6r
2.1.2.8 (~41 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?k9cuzn9mizjg00j

=====================================================================
2.2.0.17 (~57 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?3vs34lqjqsdt5bc
2.2.1.7 (~57 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?45bc7d7xdr3x6jh

=====================================================================
2.3.0.12 (~57 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?7z9mnzu34zlva3z
2.3.1.5 (~57 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?ljwp4vkjkjywht1

=====================================================================
2.4.0.16 (~68 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?mhx3j55y8gq2nd5

Ghi chú:
– Do một số BDM dung lượng lớn nên không thể up trực tiếp lên Mediafire (Do account free nên hạn chế upload 200Mb). Mình dùng HJSplit 3.0 để chia nhỏ file ra trước khi upload.
– Anh em download các file dạng *.001, *.002 về, sau đó sử dụng HJSplit 3.0 để nối các file lại với nhau trước khi cài đặt.
– Link download HJSplit 3.0: http://hjsplit.en.softonic.com/download

 

Leave a Reply