Hướng dẫn sử dụng trình duyệt web trên BlackBerry OS 6 (nâng cao)

Bạn đang sở hữu một chiếc điện thoại BlackBerry với hệ điều hành OS 6, những tính năng hấp dẫn của nó đặc biệt là trình duyệt web thông minh đã thật sự làm bạn thích thú! Tuy nhiên bạn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ hết những tính năng trên trình duyệt OS 6? Trong bài viết tương tự “Hướng Dẫn sử dụng trình duyệt (Browser) trên BlackBerry OS 6”, Dâu Đen đã cung cấp những thao tác cơ bản nhất cho tính năng này. Hôm nay, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn một cách chi tiết, toàn diện về việc sử dụng trình duyệt web trên BlackBerry OS 6.

* Truy cập vào một trang web hoặc tìm kiếm thông tin trên Internet:

* Trên màn hình chính (Home screen) chọn vào biểu tượng Trình Duyệt/ Brower
* Trên thanh địa chỉ, gõ vào tên trang web (ví dụ “dauden.vn”) hoặc thuật ngữ cần tìm kiếm
* Nhấn phím Enter ()
* Để dừng tải một trang web, bấm phím Menu ( ) –> Dừng/ Stop

* Mở, Đóng hoặc chuyển giữa các Tab
Hệ điều hành BlackBerry OS 6 cho phép mở nhiều trang web cùng một lúc trên điện thoại BlackBerry. Bạn có thể nhanh chóng chuyển giữa các tab đang mở, mở một tab mới mà không cần đóng tab khác, hoặc đóng tab hiện hành mà không cần đóng toàn bộ trình duyệt. Nếu bạn mở một liên kết trong một tin nhắn, mục nhập lịch, hoặc ghi nhớ, liên kết này sẽ tự động mở trong một tab mới. Thực hiện các thao tác dưới đây:

* Để mở một tab mới, trong trình duyệt, hãy bấm phím Menu ( ) –> Tab. Nhấp biểu tượng Tab Mới/ New Tab

* Để mở một tab mới cho một liên kết trên một trang web, hãy chọn liên kết đó. Bấm phím Menu ( ) > Mở Liên kết trong Tab Mới/ Open Link in New Tab

* Để chuyển đổi giữa các tab, trong trình duyệt, hãy bấm phím Menu ( ) –> Tab. Nhấp vào một tab.

* Để đóng một tab, trong trình duyệt, tại tab hiện hành bấm phím Menu ( ) –> Đóng Tab/ Close Tab . Hoặc Menu ( ) –>Tab. Chọn một Tab cần đóng và nhấp biểu tượng dấu X màu đỏ.

* Phóng to, thu nhỏ một trang web:

* Trên trang web, hãy bấm phím Menu ( ) –> Chỉnh tỷ lệ/ Zoom

• Để phóng to, trên bảng cảm ứng, hãy trượt ngón tay lên.
• Để thu nhỏ, trên bảng cảm ứng, hãy trượt ngón tay xuống.

* Để tắt chế độ chỉnh tỷ lệ/ zoom, hãy bấm phím Escap ( )

* Back hoặc Forward một trang web:

* Trên một trang web, hãy bấm phím Menu ( ) –> chọn Trở về/ Back hoặc Tiến về phía trước/ Forward

* Làm mới/ Refresh một trang web:

* Trên một trang web, hãy bấm phím Menu ( ) –> chọn Làm mới/ Refresh

* Tìm kiếm một đoạn văn bản trong Tin nhắn, trong một file hoặc trên một trang web:

* Trong một tin nhắn, trong một tập tin, trong một phần đính kèm, hoặc trên trang web, hãy bấm phím Menu ( ) –>Tìm/ Find
hoặc Tìm trên Trang/ Find on Page
* Nhập văn bản –> Bấm phím Enter ().

* Để tìm kiếm ví dụ tiếp theo của văn bản, hãy bấm phím Menu ( ) –>Tìm Tiếp theo/ Find Next

* Xem những trang web mới truy cập gần đây:

* Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Browser.

* Bấm phím Menu ( ) –> Nhật ký/ History

* Trở về Trang Chủ/ Home Page

* Trên một trang web, hãy bấm phím Menu ( ) –> Trang Chủ/ Home

* Tạo icon cho một trang web trên màn hình chính/ Home screen:

* Mở trang web, bấm phím Menu ( ) –> Thêm vào màn hình chính/ Add to Home Screen

* Mở phím tắt cho trình duyệt/ Browser:

* Trên màn hình chính/ Home Screen chọn vào biểu tượng trình duyệt/ Browser

* Trong trình duyệt bấm phím Menu ( ) –> Tùy Chọn/ Options.

* Trong mục Chung/ General chọn Bật Phím Tắt Bàn Phím/ Enable Keyboard Shotcuts

* Bấm phím Menu ( ) –> Lưu/ Save

* Xem, sao chep và chuyển tiếp một địa chỉ web:
1. Xem địa chỉ của một trang web:

* Trên trang web bấm phím Menu ( ) –> Đặc Tính Trang/ Page Properties.

2. Sao chép/ Copy địa chỉ một trang web hoặc một liên kết hình ảnh:

* Để sao chép địa chỉ một trang web: bấm phím Menu ( ) –> Sao chép Địa chỉ Trang web/ Copy Page Address
* Để sao chép địa chỉ cho một liên kết: trên hoặc chọn một liên kết bấm phím Menu ( ) –> Sao chép Liên kết/ Copy Link
* Để sao chép địa chỉ cho một ảnh: trên hoặc chọn một ảnh. bấm phím Menu ( ) –> Sao chép Liên kết Hình ảnh/ Copy Image Link
* Để dán địa chỉ, hãy bấm phím Menu ( ) –> Dán/ Save

3. Gửi địa chỉ web:

* Trên Màn hình chính/ Home Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Browser.
* Bấm phím Menu ( ) –> Gửi Liên kết/ Send Link hoặc Gửi Địa chỉ Trang/ Send Page Address.
* Nhấp vào một loại tin nhắn.
* Để trở về trình duyệt sau khi gửi tin nhắn, hãy bấm phím Escap ( )

4. Gửi liên kết hoặc ảnh từ một trang web

* Trên trang web, dừng hoặc chọn một liên kết hoặc hình ảnh
* Bấm phím Menu ( ) –> Gửi Liên kết/ Send Link hoặc Gửi Liên kết Hình ảnh/ Send Image Link.
* Nhấp vào một loại tin nhắn.
* Để trở về trình duyệt sau khi gửi tin nhắn, hãy bấm phím Escap ( )

* Xem ảnh và phát tập tin media
1. Phát tập tin media trên một trang web

* Trên một trang web, hãy nhấp vào một tập tin media chọn Mở/ Open

2. Xem ảnh đầy đủ trên một trang web

* Trên một trang web, tại một hình ảnh Bấm phím Menu ( ) –> Hình ảnh Đầy Đủ/ Full Image
* Để phóng to hoặc thu nhỏ ảnh, Bấm phím Menu ( ) –> Phóng To/ Zoom In hoặc Thu Nhỏ/ Zoom Out
* Để quay trở lại kích cỡ ảnh ban đầu, Bấm phím Menu ( ) –> Chỉnh tỷ lệ/ Zoom 1:1

* Thêm chỉ mục/ bookmark cho một trang web

* Mở trang web, Bấm phím Menu ( ) –> Thêm vào Chỉ Mục/ Add to Bookmarks.
* Trong trường Tiêu đề/ Title, hãy nhập tên cho một chỉ mục.
* Trong trường Thư mục/ Folder, nhấp vào thư mục bạn muốn chỉ mục xuất hiện.
* Nhấp Thêm/ Add
* Nếu bạn truy cập vào trang web offline, trình duyệt hiển thị nội dung của lần cuối cùng bạn đã xem trang web trực tuyến.

* Thay đổi hoặc xóa một chỉ mục cho một trang web

* Trên Màn hình chính/ Homne Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Brower.

* Bấm phím Menu ( ) –> Chỉ mục/ BookMarks.

* Chọn một chỉ mục:

• Để thay đổi một chỉ mục, Bấm phím Menu ( ) –> chọn Chỉnh sửa Chỉ mục/ Edit Bookmark –> Thay đổi chỉ mục–> chọn Chấp nhận/ Accept.

• Để xóa một chỉ mục, nhấp Xóa Chỉ Mục/ Delete Bookmark.

* Gửi chỉ mục cho một trang web

* Trên Màn hình chính/ Home Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Browser.
* Bấm phím Menu ( ) –> Chỉ mục/ Bookmarks.
* Chọn một chỉ mục, bấm phím Menu ( ) –>Gửi Liên kết/ Send Link
* Nhấp vào một loại tin nhắn.
* Để trở về trình duyệt sau khi gửi tin nhắn, hãy bấm phím Escape ( ) .

* Sắp xếp chỉ mục cho một trang web

* Trên Màn hình chính/ Hone Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Browser.
* Bấm phím Menu ( ) –> Chỉ mục/ BookMarks.
* Chọn một chỉ mục, bấm phím Menu ( ) –> Chuyển/ Move.
* Nhấp vào vị trí mới.

* Thêm, đổi tên hoặc xóa thư mục chỉ mục cho các trang web

* Trên Màn hình chính/ Hone Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Browser.
* Bấm phím Menu ( ) –> Chỉ mục/ BookMarks.
* Chọn một thư mục chỉ mục:

• Để thêm một thư mục chỉ mục, Bấm phím Menu ( ) –> Thêm Thư mục Phụ/ Add Subfolder

• Để đổi tên một thư mục chỉ mục, Bấm phím Menu ( ) –> Đổi tên Thư mục/ Rename Folder. Nhập tên mới cho thư mục. Bấm phím
Enter ()

• Để xóa một thư mục chỉ mục, Bấm phím Menu ( ) –> Xóa Thư mục/ Delete Folder.

* Thêm một nguồn cấp dữ liệu RSS từ trình duyệt

* Trong trình duyệt, trên một trang web có nguồn cấp dữ liệu RSS, hãy bấm phím Menu ( ) –> Đăng ký Nguồn cấp dữ liệu RSS/ Subcribe to RSS Feed.
* Chọn hộp chọn bên cạnh mỗi nguồn cấp dữ liệu bạn muốn thêm.
* Nhấp Đăng ký/ Subcribe –> OK

* Thay đổi trang chủ và trang bắt đầu

* Trên Màn hình chính/ Home Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Brower.

* Bấm phím Menu ( ) –> Tùy chọn/ Option.
* Trong mục Chung/ General, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để thay đổi trang chủ, trong trường Trang Chủ/ Home Page, nhập địa chỉ web.

• Để sử dụng trang chủ như là trang bắt đầu, thay đổi trường Trang Bắt đầu/ Start Page thành Trang Chủ/ Home Page

* Bấm phím Menu ( ) –> Lưu/ Save

* Tắt hỗ trợ JavaScript
JavaScript được sử dụng trên một số trang web để cung cấp các tính năng tương tác, ví dụ như menu và âm thanh. Nếu bạn không muốn trình duyệt cung cấp các tính năng JavaScript, bạn có thể tắt hỗ trợ JavaScript.

* Trên Màn hình chính/ Home Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Browser

* Bấm phím Menu ( ) –> Tùy Chọn/ Options.
* Trong mục Nội dung Web/ Web Content, bỏ chọn hộp chọn Bật JavaScript/ Enable JavaScript.
* Bấm phím Menu ( ) –> Lưu/ Save

* Dừng tải hình ảnh hoặc phát các tập tin media nhúng trên các trang web

* Trên Màn hình chính/ Home Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Browser

* Bấm phím Menu ( ) –> Tùy Chọn/ Options.
* Trong mục Nội dung Web/ Web Content, hãy thực hiện một trong những thao tác sau

• Để dừng tải hình ảnh trên các trang web, hãy bỏ chọn hộp chọn Tải Hình ảnh/ Load Images

• Để dừng phát các tập tin media nhúng, hãy bỏ chọn hộp chọn Cho phép các Tập tin Media Nhúng/ Enale Embedded Media Files

* Bấm phím Menu ( ) –> Lưu/ Save

* Dừng chặn pop-up trên các trang web

* Trên Màn hình chính/ Home Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Browser

* Bấm phím Menu ( ) –> Tùy Chọn/ Options.
* Trong mục Nội dung Web/ Web Content, bỏ chọn hộp chọn Chặn Popup/ Block Popups

* Thay đổi cỡ chữ cho văn bản trên các trang web

* Trên Màn hình chính/ Home Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Browser

* Bấm phím Menu ( ) –> Tùy Chọn/ Options.
* Trong mục Nội dung Web/ Web Content, thay đổi trường Cỡ Chữ/ Font Size

* Bấm phím Menu ( ) –> Lưu/ Save

* Cài chế độ mã hóa ký tự cho tất cả các trang web
Theo mặc định, điện thoại BlackBerry® sử dụng mã hóa ký tự tối ưu cho một trang web.

* Trên Màn hình chính/ Home Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Browser

* Bấm phím Menu ( ) –> Tùy Chọn/ Options.
* Trong mục Nội dung Web/Web Content, thay đổi trường Mã hóa văn bản mặc định/ Defaut text encodding

* Bấm phím Menu ( ) –> Lưu/ Save

* Nhận lời nhắc trước khi bạn đóng trình duyệt hoặc phát media trực tuyến từ Internet

* Trên Màn hình chính/ Home Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Browser

* Bấm phím Menu ( ) –> Tùy Chọn/ Options.
* Trong mục Chung/ General, bên dưới Nhắc Trước Khi/ Prompt Before, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để được nhắc nhở xác nhận rằng bạn muốn đóng trình duyệt khi có nhiều tab đang mở, chọn hộp chọn Đóng Tab khi Thoát/ Closing Tabs on Exit

• Để nhận lời nhắc xác nhận rằng bạn muốn đóng trình duyệt sau khi bạn bấm phím Escape ( ) , hãy chọn hộp chọnĐóng Trình Duyệt khi Thoát/ Closing Browser on Escape

• Để nhận lời nhắc trước khi điện thoại BlackBerry® sử dụng cổng trình duyệt của nhà cung cấp dịch không dây để phát trực tiếp media từ Internet, hãy chọn hộp chọn Chuyển sang Mạng của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Mạng để Phát Media Trực Tuyến/ Switching to Carrier Network for Streaming Media

* Bấm phím Menu ( ) –> Lưu/ Save

* Xóa thông tin duyệt web

* Trên Màn hình chính/ Home Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Browser
* Bấm phím Menu ( ) –> Tùy Chọn/ Options.
* Trong mục Riêng tư và Bảo mật/ Privacy & Security, bên dưới Xóa Dữ liệu Duyệt web/ Clear Browsing Data chọn các hộp chọn bên cạnh các loại thông tin duyệt web mà bạn muốn xóa.
* Chọn Xóa Bây Giờ/ Clear Now

* Tắt cookie trong trình duyệt

* Trên Màn hình chính/ Home Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Trình duyệt/ Browser

* Bấm phím Menu ( ) –> Tùy Chọn/ Options.
* Trong mục Riêng tư và Bảo mật/ Privacy & Security, bỏ chọn hộp chọn Chấp nhận Cookie/ Accept Cookies

* Bấm phím Menu ( ) –> Lưu/ Save

Hãy nhanh chóng cập nhật và trải nghiệm!

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline: 093.911.97.70 – 08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply