Hướng dẫn sử dụng Thẻ Sim trên điện thoại BlackBerry.

Điện thoại BlackBerry luôn nổi tiếng về vấn đề bảo mật, tất cả những ứng dụng trên thiết bị này đều thiết kế dựa trên tiêu chí bảo đảm sự an toàn đối với dữ liệu người dùng, việc sử dụng thẻ SIM trên điện thoại BlackBerry cũng không là ngoại lệ. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thẻ SIM trên smartphone BlackBerry một cách chi tiết và dễ dàng. Hãy nhanh chóng cập nhật và trải nghiệm.​
* Thêm số liên lạc vào thẻ SIM

Trong danh bạ, nhấn Menu — > Danh bạ SIM/ SIM Phone Book
Bấm phím Menu –> Mới/ New
Nhập thông tin danh bạ
Bấm phím Menu — > Lưu/ Save
* Sao chép danh bạ từ thẻ SIM vào máy
Tùy vào nhà cung cấp dịch vụ không dây và mạng không dây, tính năng này có thể không được hỗ trợ.

Trong danh bạ, hãy bấm phím Menu — > Danh bạ SIM/ SIM Phone Book
Bấm phím Menu — > Sao chép Tất cả vào Danh bạ/ Copy All to Contacts.
Lưu ý: Nếu bạn sao chép một danh bạ trên thẻ SIM có số điện thoại trùng với số điện thoại của một số liên lạc đã xuất hiện trong danh bạ của máy, điện thoại BlackBerry sẽ không sao chép danh bạn trên thẻ SIM này.

* Sao chép dạnh bạ từ điện thoại vào thẻ SIM
Trong danh bạ, hãy nhấp vào một số liên lạc, đánh dấu một số điện thoại.
Bấm Menu — > Sao chép vào Danh bạ SIM/ Copy to SIM Phone Book
Bấm Menu — > Lưu/ Save

* Thay đổi hoặc xóa số liên hệ trên thẻ SIM
Trong danh bạ, nhấn Menu — > Danh bạ SIM/ SIM Phone Book
Chọn một số liên lạc.
• Để thay đổi một số liên lạc trên thẻ SIM, hãy bấm phím Menu — > Chỉnh sửa/ Edit. Thay đổi thông tin số liên lạc. Bấm phím Menu — > Lưu/ Save
• Để xóa một số liên lạc trên thẻ SIM, hãy bấm phím Menu > Xóa/ Delete

* Lưu tin nhắn văn bản trên thẻ SIM
Tùy vào nhà cung cấp dịch vụ không dây và mạng không dây, tính năng này có thể không được hỗ trợ.

Trên Màn hình chính/ Home Screen, hãy nhấp vào biểu tượng Tin nhắn/ Messages
Bấm phím Menu –> Tùy chọn/ Opton –> Nhắn tin Văn bản./ Text Messaging
Thay đổi trường Lưu Tin nhắn Trên Thẻ SIM/ Leave Messages On SIM Card thành Có/ Yes
Bấm phím Menu — > Lưu/ Save
Để ngừng lưu tin nhắn văn bản trên thẻ SIM của bạn, hãy đổi trường Lưu Tin nhắn Trên Thẻ SIM/Leave Messages On SIM Card thành Không/ No
Nếu bạn cài trường này thành Không/ No, tin nhắn văn bản của bạn sẽ bị xóa khỏi thẻ SIM.

* Thay đổi tên hiển thị cho một số điện thoại

Nếu thẻ SIM của bạn hỗ trợ nhiều số điện thoại, bạn có thể cài đặt riêng tên hiển thị cho các số điện thoại của bạn.

Trên Màn hình chính/ Home Screen hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn/ Option
Nhấp Điện thoại/ Device –> Cài đặt Hệ thống Nâng cao/ Advanced System Settings > Thẻ SIM/ SIM Card
Đánh dấu một số điện thoại.
Bấm phím Menu — > Chỉnh sửa Số Điện thoại SIM/ Edit SIM Phone Number
Nhập tên hiển thị cho số điện thoại.
Bấm phím Enter.

* Giới thiệu về bảo mật thẻ SIM

Bạn có thể bảo vệ thẻ SIM của mình bằng mã PIN để thêm một cấp bảo mật khác cho điện thoại BlackBerry của mình. Nếu bạn khóa thẻ SIM của mình bằng mã PIN, người khác sẽ không thể sử dụng thẻ SIM của họ trong điện thoại của bạn. Trước khi có thể sử dụng thẻ SIM trong một điện thoại khác, bạn phải nhập mã PIN.

* Bảo vệ thẻ SIM bằng mã PIN

Để có mã PIN cho thẻ SIM của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây.

Lưu ý: Nếu bạn nhập sai mã PIN của thẻ SIM ba lần, thẻ SIM sẽ không hoạt động.
Trên Màn hình chính/ Home Screen hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn/ Option

  • Nhấp Điện thoại/ Device –> Cài đặt Hệ thống Nâng cao/ Advanced System Settings > Thẻ SIM/ SIM Card
  • Bấm phím Menu –> Bật Bảo mật/ Enable Security
  • Nhập mã PIN của thẻ SIM.
  • Bấm phím Enter

* Thay đổi mã PIN thẻ SIM

Trên Màn hình chính/ Home Screen hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn/ Option

Nhấp Điện thoại/ Device > Cài đặt Hệ thống Nâng cao/ Advanced System Settings > Thẻ SIM/ SIM Card

Bấm phím Menu — > Đổi Mã PIN2/ Change PIN2 Code

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline:  08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply