Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong tin nhắn của BlackBerry

Việc sử dụng thành thạo các phím tắt hỗ trợ trên điện thoại BlackBerry sẽ giúp bạn tiết kiếm thời gian cho công việc. Tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập văn bản mà bạn đang sử dụng, một số phím tắt có thể không khả dụng. Hãy nhanh chóng cập nhật và trải nghiệm.

Trong một tin nhắn

Trả lời tin nhắn Bấm R
Trả lời tất cả trong một email hoặc một tin nhắn PIN Bấm L.
Chuyển tiếp tin nhắn Bấm F
Phân loại email Bấm I
Xem hoặc ẩn địa chỉ email của một số liên lạc Chọn số liên lạc trong trường To hoặc From. Bấm Q.
Để chuyển đến vị trí con trỏ cuối cùng sau khi bạn đóng
và mở lại một email hoặc tin nhắn PIN đã nhận Bấm G
Di chuyển tới tin nhắn tiếp theo Bấm N
Di chuyển tới tin nhắn trước đó Bấm P

Trong hộp thư đến

Mở tin nhắn Bấm phím [​IMG].
Soạn tin nhắn từ hộp thư đến Bấm C.
Đánh dấu tin nhắn là đã mở hoặc chưa mở Bấm phím Alt và U.
Để thêm cờ vào một tin nhắn Bấm W
Xem tất cả các tin nhắn được gắn cờ Bấm phím Alt và F.
Xem các tin nhắn đã nhận và nhật ký các cuộc gọi đã nhận Bấm phím Alt và I.
Xem các tin nhắn đã gửi Bấm phím Alt và O.
Xem thư thoại Bấm phím Alt và V.
Xem tin nhắn văn bản Bấm phím Alt và S.
Xem nhật ký cuộc gọi Bấm phím Alt và P.
Xem tất cả các tin nhắn Bấm phím [​IMG].

Di chuyển quanh hộp thư đến

Di chuyển lên một màn hình Bấm phím Shift và phím Space.
Di chuyển xuống một màn hình Bấm phím Space.
Di chuyển lên đầu hộp thư đến Bấm T
Di chuyển xuống cuối hộp thư đến Bấm B
Di chuyển đến mục chưa mở tiếp theo Bấm U
Di chuyển tới tin nhắn liên quan tiếp theo Bấm J
Di chuyển tới tin nhắn liên quan trước đó Bấm K

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline: 093.911.97.70 – 08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply