Hướng dẫn quản lý kết nối Bluetooth trên BlackBerry

Công nghệ Bluetooth® được thiết kế để thiết lập kết nối không dây giữa điện thoại BlackBerry® và một thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác, chẳng hạn như bộ phụ kiện thoại sử dụng trên xe hơi hoặc tai nghe không dây. Trước khi có thể kết nối điện thoại BlackBerry với một thiết bị hỗ trợ Bluetooth, trước tiên bạn phải bật Bluetooth trên cả hai thiết bị, sau đó ghép nối hai thiết bị với nhau. Việc ghép nối sẽ thiết lập mỗi quan hệ giữa hai thiết bị và thường chỉ cần thực hiện một lần.

Sau khi đã ghép nối các thiết bị, bạn có thể kết nối các thiết bị với nhau khi thiết bị hỗ trợ Bluetooth nằm trong phạm vi của điện thoại BlackBerry của bạn (thường trong khoảng bán kính 10 mét). Để có kết quả tốt nhất, hãy giữ điện thoại BlackBerry của bạn trong tầm nhìn của thiết bị hỗ trợ Bluetooth. Khi bật Bluetooth hoặc khi kết nối điện thoại BlackBerry của bạn với một thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác, chỉ báo trạng thái Bluetooth sẽ hiển thị ở phía trên cùng của Màn hình chính.

Bật Bluetooth
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Manage Connections.
2. Chọn hộp chọn Bluetooth.
Để tắt Bluetooth®, hãy bỏ chọn hộp chọn Bluetooth.

Ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth
Bạn phải ghép nối điện thoại BlackBerry® với thiết bị hỗ trợ Bluetooth® trước khi kết nối với thiết bị. Để biết thêm thông tin về chuẩn bị thiết bị hỗ trợ Bluetooth để ghép nối, hãy xem tài liệu đi kèm với thiết bị hỗ trợ Bluetooth.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Manage Connections.
2. Nhấp Bluetooth Connections > Add New Device > Search.
3. Bấm vào một thiết bị hỗ trợ Bluetooth.
4. Nếu cần, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
• Nếu thiết bị hỗ trợ Bluetooth không có bàn phím (ví dụ, tai nghe không dây), trên điện thoại BlackBerry, hãy nhập mật mã ghép nối xuất hiện trên thiết bị hỗ trợ Bluetooth hoặc được cung cấp trong tài liệu đi kèm với thiết bị hỗ trợ Bluetooth. Mật mã thường là mã số hoặc cả chữ và số.
• Nếu thiết bị hỗ trợ Bluetooth có bàn phím (ví dụ: máy tính xách tay), hãy nhập mã khóa ghép nối của riêng
bạn trên cả hai thiết bị.

Kết nối với một thiết bị hỗ trợ Bluetooth đã ghép nối
Để thực hiện thao tác này, Bluetooth® phải được bật và điện thoại BlackBerry® của bạn phải được ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth.
Điện thoại BlackBerry của bạn có thể tìm cách kết nối tự động với thiết bị hỗ trợ Bluetooth khi Bluetooth được bật và các thiết bị nằm trong phạm vi kết nối.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Manage Connections.
2. Nhấp Bluetooth Connections.
3. Chọn một thiết bị hỗ trợ Bluetooth.
4. Bấm phím [​IMG] > Connect.
5. Nếu cần, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng có cùng một con số xuất hiện trong hộp thoại cho cả hai thiết bị được ghép nối.
Để ngắt kết nối với một thiết bị hỗ trợ Bluetooth đã ghép nối, hãy chọn thiết bị này. Bấm phím [​IMG] > Disconnect.

Chuyển đến một thiết bị hỗ trợ Bluetooth trong khi thực hiện một cuộc gọi
Để thực hiện thao tác này, bạn phải bật Bluetooth®.
Trong khi gọi, hãy bấm phím [​IMG] > Activate .

Chia sẻ các số liên lạc với bộ phụ kiện trên xe hơi hỗ trợ Bluetooth đã ghép nối
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Manage Connections.
2. Nhấp Bluetooth Connections.
3. Chọn bộ phụ kiện trên xe hơi hỗ trợ Bluetooth®.
4. Bấm phím [​IMG] > Transfer Contacts.

Nhận tập tin media bằng cách sử dụng công nghệ Bluetooth
Để thực hiện thao tác này, bạn phải bật Bluetooth®.
Khi một tập tin media được gửi tới điện thoại BlackBerry® bằng Bluetooth, một hộp thoại sẽ xuất hiện trên màn hình.
1. Trong hộp thoại xuất hiện trên điện thoại của bạn, hãy nhấp Yes.
2. Trong danh sách thả xuống, hãy nhấp vào một vị trí để lưu tập tin vào.
3. Nhấp Save.

Gửi tập tin media
Bạn có thể gửi ảnh, video đến những ứng dụng mà bạn đã cài đặt, chẳng hạn như Facebook® cho điện thoại BlackBerry® và YouTube® cho điện thoại BlackBerry. Bạn chỉ có thể gửi những tập tin media do bạn đã thêm.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Media.
2. Nhấp vào loại media.
3. Nếu cần, hãy nhấp vào một danh mục.
4. Chọn một tập tin media.
5. Bấm phím [​IMG].
• Để gửi ảnh hoặc video, hãy nhấp Send. Nhấp vào một loại tin nhắn hoặc một ứng dụng.
• Để gửi một tập tin âm thanh, hãy nhấp vào tùy chọn gửi cho một loại tin nhắn.
6. Nếu cần, hãy bật Bluetooth® và chọn thiết bị hoặc ghép nối với thiết bị.

Đổi tên thiết bị hỗ trợ Bluetooth đã ghép nối
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Manage Connections.
2. Nhấp Bluetooth Connections.
3. Chọn thiết bị hỗ trợ Bluetooth® đã ghép nối.
4. Bấm phím [​IMG] > Device Properties.
5. Trong trường Device Name, hãy đổi tên thiết bị hỗ trợ Bluetooth.
6. Bấm phím [​IMG] > Save.

Xóa thiết bị hỗ trợ Bluetooth đã ghép nối
Để thực hiện thao tác này, trước tiên bạn phải ngắt kết nối điện thoại BlackBerry® của mình với thiết bị hỗ trợ Bluetooth®.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Manage Connections.
2. Nhấp Bluetooth Connections.
3. Chọn thiết bị hỗ trợ Bluetooth® đã ghép nối.
4. Bấm phím [​IMG] > Delete Device.

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline: 093.911.97.70 – 08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply