[Hướng dẫn – OS5+] Thêm font chữ mới cho BlackBerry không cần ứng dụng thứ 3

Thời gian trước đây, người dùng BlackBerry chỉ có thể cài đặt font chữ với sự hỗ trợ của một ứng dụng thứ 3. Nhưng điều đó gần như không chính xác. Điều chúng ta cần đơn giản chỉ là những file chứa font chữ ở định dạng TrueType ( đuôi .Ttf). Trong hướng dẫn này, sử dụng font chữ Ubuntu-R miễn phí (mã nguồn mở).

* Chú ý: Khi bạn đang chỉnh sửa / thêm các thư mục ẩn của hệ thống thiết bị, có thể do những vô tình đáng tiếc gây mất một số file nào đó trên máy, gây ra lỗi, do đó làm hay không là quyền của bạn :D. Cách này hiệu quả trên OS 7, OS7.1 và OS 6 (đã test) và được khuyên chỉ nên sử dụng cho các máy chạy OS5 trở lên.

Cách làm

  1. Tải về các ứng dụng quản lý tập tin trên BB như Rock File Manager, FileScout….)
  2. Thay đổi tùy chọn trong chương trình quản lý file mà bạn đã chọn để hiển thị các tập tin và thư mục ẩn
  3. Tìm đến thư mục ‘/ Device Memory / appdata / rim /’
  4. Tạo thư mục có tên ‘fonts’ bên trong ‘/rim’

Bây giờ bạn sẽ có một thư mục này ‘/ Device Memory / appdata / rim / fonts’. Với một số dòng máy đường dẫn có thể là ‘/store/appdata/rim/fonts/’

Làm thế nào để cài đặt font chữ

  • Tìm một font TrueType định dạng .ttf bạn muốn sử dụng. Trong ví dụ này sử dụng Ubuntu-R.ttf
  • Download file Ubuntu-R.ttf (font cụ thể là trong một thư mục .zip)
  • Giải nén nếu cần thiết
  • Đổi tên Ubuntu-R.ttf thành Ubuntu-R.font
  • Cut /Copy Ubuntu-R.font và đưa vào ‘/ Device Memory / appdata / rim / fonts’

Bây giờ bạn nên đổi tên font chữ nằm bên trong thư mục ‘/ Device Memory / appdata / rim / fonts’ hoặc‘/store/appdata/rim/fonts/’

Khởi động lại BB của bạn và các font chữ đã có sẵn trong cài đặt hiển thị màn hình của bạn.​
* Lưu ý: Có một số ứng dụng font khi cài đặt không hiển thị được do thiết bị đã được kích hoạt mã hóa. Do đó bạn cần tắt nó đi trước khi thực hiện.

Các font chữ miễn phí có sẵn ở đây

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline:  08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply