Hướng dẫn cách tạo Auto Text trên BlackBerry OS6

Auto Text được thiết kế để thay thế những văn bản cụ thể do bạn gõ vào với các mục nhập Auto Text đã được nạp sẵn. Nếu bạn nhập văn bản có thể được thay thế bằng một mục nhập Auto Text, văn bản này sẽ thay đổi sau khi bạn bấm phím Space. Điện thoại BlackBerry® của bạn đã có sẵn các mục nhập Auto Text chỉnh sửa các lỗi thường gặp. Ví dụ, Auto Text đổi hte thành the. Bạn có thể tạo các mục nhập Auto Text để sửa các lỗi gõ bàn phím thường gặp hoặc cho các cụm từ viết tắt. Ví dụ, bạn có thể tạo một mục nhập Auto Text thay thế bc bằng báo cáo.

Tạo một mục nhập AutoText
1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Options.
2. Nhấp Typing and Input > Word Substitution.
3. Bấm phím [​IMG] > New.
4. Trong trường Replace, hãy nhập văn bản để thay thế.
5. Trong trường With, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
• Nhập văn bản thay thế.
• Để chèn một macro (chẳng hạn như ngày hoặc giờ hiện tại), hãy bấm phím [​IMG] > Insert Macro.
6. Thực hiện một trong những thao tác sau:
• Để viết hoa mục nhập chính xác như những gì bạn gõ vào, hãy đổi trường Using thành Specified Case.
• Để viết hoa mục nhập tùy theo ngữ cảnh, hãy đổi trường Using thành SmartCase.
7. Trong trường Language, đổi ngôn ngữ.
8. Bấm phím [​IMG] > Save.

Thay đổi hoặc xóa mục nhập Auto Text
1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Options.
2. Nhấp Typing and Input > Word Substitution.
3. Chọn một mục nhập Auto Text.
4. Bấm phím [​IMG] .
• Để thay đổi mục nhập Auto Text, hãy nhấp Edit. Thay đổi mục nhập. Bấm phím [​IMG] > Save.
• Để xóa mục nhập Auto Text, hãy nhấp Delete.

Không cập nhật thay đổi Auto Text
Nếu tính năng Auto Text làm thay đổi một từ mà bạn không muốn thay đổi, bạn có thể không cập nhật thay đổi đó.
Để không cập nhật một thay đổi Auto Text khi bạn đang nhập văn bản, hãy bấm phím hai lần.

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline: 093.911.97.70 – 08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply