Đặt lịch tự động lưu trữ dữ liệu BlackBerry

Kết nối thiết bị BlackBerry với máy vi tính

  • Chạy chương trình BlackBerry® Desktop Manager
  • Chọn Backup and Restore
  • Chọn Options
  • Chọn vào ô vuông tương ứng với Back up my device every xx days
  • Nếu cần thiết, có thể thay đổi số ngày thực hiện tự động lưu trữ
  • Chọn OK

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline:  08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply