[Cẩm nang] Xử lí sự cố trong quá trình Lưu trữ và Phục hồi dữ liệu BlackBerry

Xử lí sự cố trong quá trình Lưu trữ và Phục hồi dữ liệu

Tôi không thể phục hồi dữ liệu vào thiết bị
Thử thực hiện những thao tác sau:
+ Nếu dữ liệu bạn cần phục hồi trong vùng Device Databases và mũi tên trỏ sang phải không sẵn sàng, xác minh lại phiên bản dữ liệu đang tồn tại trong thiết bị BlackBerry
+ Kiểm tra lại thiết bị của bạn có để bộ nhớ để phục hồi dữ liệu hay không. Dung lượng bộ nhớ hiện ở bên cạnh tập tin dữ liệu trong khu vực Desktop File Databases có thể sẽ khác so với dung lượng bộ nhớ được yêu cầu để phục hồi dữ liệu trên máy tính.

Tin thông báo lỗi của Lưu trữ và Phục hồi dữ liệu
+ File could not be opened
Khi bạn cố mở một file không được lưu bằng công cụ lưu trữ và phục hồi.

+ File could not be saved
Khi máy vi tính của bạn không đủ chỗ trống để lưu tập tin. Nó cũng xuất hiện nếu bạn lưu vào thư mục có thuộc tính “Chỉ đọc” (Read-only).

+ The data was not recognized by the device
Khi bạn phục hồi dữ liệu vào thiết bị BlackBerry cho một ứng dụng không cài trên máy của bạn.

+ The device is out of memory
Khi thiết bị của bạn không còn chỗ trống để phục hồi dữ liệu. –> Xóa những tin nhắn cũ hoặc tổ chức lại dữ liệu trên thiết bị để tăng bộ nhớ cho thiết bị.

+ The requested operation was not recognized by the device
Khi thiết bị của bạn không kết nối với máy vi tính, hoặc thiết bị của bạn và BlackBerry® Desktop Manager không tương thích với phiên bản hệ điều hành cài trên thiết bị.

+ The serial link was inactive
Khi thiết bị của bạn không kết nối đúng với máy vi tính. –> Hãy kết nối thiết bị với máy vi tính. Nếu thiết bị của bạn gắn vào Đế chạy chương trình, hãy gắn lại lần nữa. Nếu vẫn còn thông báo như trên, hãy khởi động lại máy vi tính và chạy lại công cụ Lưu trữ và Phục hồi lần nữa.

+ There was a communication error between the device and the desktop manager
Khi thiết bị của bạn không kết nối với máy vi tính, hoặc thiết bị của bạn và BlackBerry® Desktop Manager không tương thích với phiên bản hệ điều hành cài trên thiết bị.

+ Transfer could not be completed because the desktop and device software are not compatible
Khi bạn cập nhật Hệ điều hành cho thiết bị trong BlackBerry® Desktop Manager mà không cập nhật Hệ điều hành trên thiết bị của bạn. Cập nhật Hệ điều hành trên thiết bị dùng Application Loader của BlackBerry® Desktop Manager.

+ Unable to update the device
Khi thiết bị của bạn không kết nối với máy vi tính, hoặc thiết bị của bạn và BlackBerry® Desktop Manager không tương thích với phiên bản hệ điều hành cài trên thiết bị.

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline:  08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply