[Cẩm nang] Quản lý tập tin đa phương tiện BlackBerry

Tìm hiểu về công cụ quản lý đa phương tiện
+ Dùng công cụ quản lí đa phương tiện của BlackBerry® Desktop Manager để chuyển tập tin giữa máy vi tính và thiết bị BlackBerry trong một định dạng tối ưu. Bạn có thể chuyển Tập tin giữa máy vi tính và bộ nhớ của thiết bị, hoặc nếu được hỗ trợ thẻ nhớ bên trong thiết bị, bạn cũng có thể chuyển Tập tin giữa máy vi tính và thẻ nhớ của bạn.
+ Bạn cũng có thể dùng công cụ quản lí đa phương tiện để thêm, xóa, thay đổi tên, hoặc mở một tập tin đa phương tiện và thư mục trên thiết bị của bạn.

Truyền tập tin giữa thiết bị và máy tính
+ Kết nối thiết bị BlackBerry và máy vi tính của bạn.
+ Chạy chương trình BlackBerry® Desktop Manager
+ Chọn Media Manager
+ Rê tập tin hoặc thư mục từ một vị trí đến một vị trí khác.
Sau khi bạn hoàn tất: Để tìm hiểu thêm chi tiết về sự Truyền và quản lí Tập tin đa phương tiện, xem phần trợ giúp Online trong Roxio® Media Manager.

Tìm hiểu về Ứng dụng đồng bộ đa phương tiện BlackBerry.
+ Bạn có thể dùng BlackBerry® Media Sync để truyền và đồng bộ Tập tin nhạc giữa máy vi tính và thiết bị BlackBerry.
+ Nếu thiết bị của bạn đang chạy BlackBerry® Device Software phiên bản 4.6 hoặc thẻ nhớ được gắn trong thiết bị của bạn, bạn có thể truyền Tập tin giữa máy vi tính và thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể dùng ứng dụng này để Đồng bộ âm nhạc và danh sách nhạc trong thư viện nhạc của iTunes.
+ Để tìm hiểu thêm chi tiết và sự Truyền và quản lí tập tin âm nhạc, xem trợ giúp trực tuyến có sẵn trong ứng dụng BlackBerry® Media Sync.

Cài đặt Ứng dụng đồng bộ đa phương tiện BlackBerry.
+ Chạy chương trình BlackBerry® Desktop Manager
+ Chọn Media
+ Trên màn hình BlackBerry® Media Sync, bấm Start để cài đặt ứng dụng.

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline:  08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply