[Cẩm nang] Kết nối thiết bị BlackBerry vơi máy tính

Kết nối thiết bị và máy tính
1. Kết nối thiết bị và máy vi tính sử dụng giao tiếp USB.

  1. Cắm đầu lớn của cáp USB vào cổng USB của máy vi tính.
  2. Cắm đầu nhỏ của cáp USB vào cổng USB của thiết bị BlackBerry.
  3. Chạy chương trình BlackBerry Desktop Manager.
  4. Chọn Option.
  5. Chọn Connection options.
  6. Trong danh sách sổ xuống của Connections, chọn kết nối USB của bạn.

 

  1. Chọn OK.

2. Kết nối thiết bị và máy vi tính dùng công nghệ Bluetooth.

Điều kiện để kết nối Bluetooth.

  1. Thiết bị BlackBerry đang chạy Hệ điều hành 4.1 trở lên.
  2. Máy vi tính chạy Hệ điều hành Window XP Service Pack 2 trở lên. Tìm hiểu thêm thông tin về chuẩn BlueTooth được hỗ trợ trong MicroSoft Window XP Service Pack 2 trở lên, tham khảo tại www.blackberry.com.support.

 

  1. Máy vi tính được đấu cặp với thiết bị BlackBerry. Để tìm hiểu thêm chọn Help

Kết nối thiết bị và máy vi tính dùng công nghệ Bluetooth.
1. Chạy chương trình BlackBerry Desktop Manager.
2. Trong trình đơn Options, chọn Connection Options.
3. Chọn vào ô Turn on Bluetooth support.
4. Chọn Configure Bluetooth.
5. Chọn Add.
6. Trong danh sách Bluetooth devices, chọn thiết bị BlackBerry của bạn.
7. Chọn OK.

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline:  08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply