Xử lí sự cố trong quá trình tải ứng dụng BlackBerry

Xử lí sự cố trong quá trình tải ứng dụng

Tôi không thể thêm, cập nhật, hoặc xóa ứng dụng của thiết bị
+ Nếu thiết bị BlackBerry của bạn được thiết lập với tài khoản email dùng với BlackBerry® Enterprise Server, bạn sẽ không được phép như là Thêm, cập nhật, hoặc xóa ứng dụng. Để tìm hiểu thêm thông tin, liên lạc với nhà quản trị.

Tin thông báo lỗi của Tải ứng dụng
+ Insufficient application space
Khi thiết bị BlackBerry không còn đủ chỗ trống trong bộ nhớ để cài thêm ứng dụng mà bạn đã chọn.
Chọn ít ứng dụng để cài đặt, hoặc xóa bớt tin nhắn và Bộ dữ liệu trên thiết bị của bạn để tăng bộ nhớ.
+ No additional applications designed for your device were found.
Khi bạn cố thêm một ứng dụng không tương thích với thiết bị hoặc nó đã có trên thiết bị bạn.
+ The device is unable to accommodate the requested configuration
Thông tin này xuất hiện nếu thiết bị của bạn không đủ bộ nhớ để thêm ứng dụng mà đã chọn.
–> Chọn ít ứng dụng để cài đặt, hoặc xóa bớt tin nhắn và Bộ dữ liệu trên thiết bị của bạn để

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline:  08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply