[TIPs] Tổng hợp tất cả phím tắt khi sử dụng BlackBerry.

 1. Nhắn tin
 2. Soạn thảo

Tìm kiếm:

 • Tìm kiếm số liên lạc trong danh bạ: Gõ tên người cần liên lạc hoặc một số ký tự đầu của tên, kèm theo dầu cách.
 • Tìm kiếm ký tự lưu trong tin nhắn hoặc bộ nhớ: Nhấn phím S
 • Tìm kiếm ký tự trong file đính kèm hoặc trang web: Nhấn phím F
 • Tìm kiếm ký tự trong file trình chiếu đính kèm: Thực hiện việc truy cập file thuyết trình bằng dạng ký tự hoặc ký tự kèm slide. Nhấn phím F

File đính kèm là Word:

 • Tìm kiếm ký tự trong file đính kèm: Nhấn phím F
 • Di chuyển tới vị trí cuối cùng của con trỏ sau khi đóng hoặc mở lại một file đính kèm: Nhấn phím G

File đính kèm là Excel:

 • Di chuyển tới một ô trong bảng: Nhấn phím G
 • Xem nội dung của một trong bảng: Nhấn phím Space
 • Chuyển bảng tính: Nhấn phím V
 • Đánh dấu một bảng tính: Nhấn phím Enter
 • Xem các cột hoặc hàng ẩn: Nhấn phím H

File đính kèm là Slideshow:

 • Di chuyển giữa các file trình chiếu: Nhấn phím M
 • Chuyển tới slide kế tiếp: Nhấn phím N
 • Chuyển tới slide trước: Nhấn phím P
 • Chuyển tới vị trí con trỏ cuối cùng sau khi đóng và mở lại file trình chiếu đính kèm: Thực hiện việc truy cập file thuyết trình bằng dạng ký tự hoặc ký tự kèm slide. Nhấn phím G

Trình duyệt:

Các mẹo vặt thông dụng:

 • Chèn dấu chấm “.” Vào hộp thoại Go To: Nhấn phím trống Space
 • Chèn dấu gạch chéo “/” vào hộp thoại Go To: Nhấn đồng thời phím Shift và phím trống Space
 • Mở tùy chọn trong trình duyệt: Trong trình duyệt, nhấn phím O
 • Dừng việc tải web: Nhấn phím Escape
 • Giấu trình duyệt: Nhấn phím D
 • Đóng trình duyệt: Nhấn giữ phím Escape
A- Trong một trang web:
 • Di chuyển tới một trang web cụ thể: Nhấn phím G
 • Trở về trang chủ: Nhấn phím H
 • Mở danh sách đánh dấu: Nhấn phím K
 • Thêm một mục đánh dấu: Nhấn phím A
 • Xem danh sách các trang web mới truy cập gần đây: Nhấn phím I
 • Refresh một trang web: Nhấn phím R
 • Xem địa chỉ một liên kết: Đánh dấu liên kết, nhấn phím L
 • Xem địa chỉ một trang web: Nhấn phím P
 • Lưu một trang web trong một danh sách tin nhắn: Nhấn phím S
 • Truy cập vào một đường dẫn đã được đánh dấu: Nhấn phím Enter
 • Giấu tiêu đề: Nhấn phím U
 • Xem lại tiêu đề: Nhấn phím U
 • Xem bản thu nhỏ của một trang web: Nhấn phím X.
 • Quay trở lại trạng thái thông thường: Nhấn phím bất kỳ
B- Di chuyển trong một trang web:
 • Di chuyển lên trên màn hình: Nhấn giữ phím Shift + phím trống Space
 • Di chuyển xuống dưới màn hình: Nhấn phím Space
 • Di chuyển lên trên đầu một trang web: Nhấn phím T
 • Di chuyển xuống dưới cùng một trang web: Nhấn phím B

Camera:

 • Chụp hình: Nhấn phím Right Side Convenience Key (phím tiện tích bên cạnh phải)
 • Zoom gần vật thể: Nhấn phím tăng volume hoặc có thể rê trackball/trackpad lên xuống cho thao tác Zoom in/ Zoom out
 • Zoom ra xa vật thể: Nhấn phím giảm volume
 • Thay đổi chế độ đèn flash cho bức ảnh: Nhấn phím trống Space
 • Thay đổi kích thước của kính ngắm: Nhấn giữ phím biểu tượng

Media Player:

 • Dừng hoặc tiếp tục chơi nhạc hoặc video: Nhấn phím Mute
 • Bật bài hát tiếp theo trong danh sách phân loại: Nhấn phím N
 • Bật bài hát trước trong danh sách phân loại: Nhấn phím P
 • Xoay chiều một bức ảnh: Nhấn phím R
 • Zoom gần một bức ảnh: Nhấn phím I
 • Zoom ra xa một bức ảnh: Nhấn phím O
 • Trở về kích thước ảnh ban đầu: Nhấn phím W

BlackBerry Maps:

 • Phóng to trên bản đồ: Nhấn phím I
 • Thu nhỏ trên bản đồ: Nhấn phím O
 • Xem hoặc giấu thông tin trạng thái bên trên bản đồ: Nhấn phím U
 • Xem hoặc giấu thông tin hiệu chỉnh bên dưới bản đồ: Nhấn phím trống Space
 • Di chuyển tới hướng tuyến tiếp theo: Nhấn phím N
 • Di chuyển tới hướng tuyến trước: Nhấn phím P

Calendar:

Chú ý: Đặt No cho phần “Enable Quick Entry” trong tùy chọn lịch khi áp dụng những mẹo vặt này để làm việc trong mục xem theo ngày Day View.

 • Đặt lịch hẹn: Nhấn phím C
 • Thay đổi chương trình: Nhấn phím D
 • Thay đổi mục xem theo ngày Day view: Nhấn phím D
 • Thay đổi mục xem theo tuần Week view: Nhấn phím W
 • Thay đổi mục xem theo tháng Month view: Nhấn phím M
 • Di chuyển tới ngày, tuần hoặc tháng tiếp theo: Nhấn phím Space
 • Di chuyển tới ngày, tuần hoặc tháng trước đó: Nhấn phím ShiftSpace
 • Di chuyển tới ngày hiện thời: Nhấn phím T
 • Di chuyển tới một ngày nhất định: Nhấn phím G

Cơ bản về BlackBerry:

 • Thoát khỏi một màn hình hay quay lại một trang web trong trình duyệt: Nhấn phím Escape
 • Chọn hoặc bỏ một lựa chọn: Nhấn phím Space
 • Xem những trị số sẵn có trong một trường: Nhấn phím ALT
 • Chuyển ứng dụng: Nhấn giữ phím ALT + Escape và dùng trackpall/ trackpad chọn ứng dụng rồi thả phím ALT
 • Trở về màn hình ngoài: Nhấn phím End (Thoát ứng dụng tạm thời)

Thoại:

 • Nhận cuộc gọi: Nhấn phím Send (màu xanh)
 • Chèn ký tự “+” vào một số điện thoại: Nhấn giữ phím O
 • Gán quay số nhanh trên một phím nào đó: Trên màn hình ngoài hoặc màn hình thoại, nhấn giữ phím đó.
 • Bật hoặc tắt loa trong khi gọi: Nhấn phím Speakerphone hoặc phím $.
 • Gõ một chữ trong trường số phone: Nhấn phím ALT và chữ đó
 • Kiểm tra thư thoại: Giữ phím 1
 • Di chuyển lên trên đầu của màn hình thoại: Nhấn phím Space
 • Xem số gọi đi cuối cùng: Nhấn phím Space và Enter. Nhấn phím Send để gọi số đó.
 • Xem danh bạ trên màn hình thoại: Nhấn giữ phím Send

Nhắn tin:

Trong một tin nhắn:

 • Trả lời một tin nhắn: Nhấn phím R
 • Trả lời tất cả tin nhắn: Nhấn phím L
 • Chuyển một tin nhắn: Nhấn phím F
 • Sắp xếp email đã được đánh dấu: Nhấn phím I
 • Xem địa chỉ email của 1 liên lạc: Trong tin nhắn, đánh dấu liên lạc nhấn phím Q. Để xem lại tên hiển thị, nhấn phím Q

Trong một danh sách tin nhắn:

 • Mở một tin nhắn đã được đánh dấu: Nhấn phím Enter
 • Soạn tin nhắn từ một danh sách tin nhắn: Nhấn phím C
 • Đánh dấu một tin nhắn là đã mở hoặc chưa mở: Nhấn phím ALTI
 • Xem tin nhắn đã gửi: Nhấn phím ALTO
 • Xem thư thoại: Nhấn phím ALTV
 • Xem tin nhắn dạng ký tự: Nhấn ALTP
 • Xem lại tất cả các tin nhắn của bạn: Nhấn phím Escape

Di chuyển trong danh sách tin nhắn:

 • Di chuyển lên trên màn hình: Nhấn phím ShiftSpace
 • Di chuyển xuống dưới màn hình: Nhấn phím Space
 • Di chuyển lên đầu danh sách tin nhắn: Nhấn phím T
 • Di chuyển xuống cuối danh sách tin nhắn: Nhấn phím B
 • Di chuyển tới ngày kế tiếp: Nhấn phím N
 • Di chuyển tới ngày trước: Nhấn phím P
 • Di chuyển tới tin nhắn chưa mở kế tiếp: Nhấn phím U
 • Di chuyển tới tin nhắn có liên quan kế tiếp: Nhấn phím J
 • Di chuyển tới tin nhắn có liên quan trước: Nhấn phím K

Soạn thảo:

 • Chèn khoảng trống: Nhấn phím Space 2 lần, chữ cái kế tiếp sẽ được viết hoa
 • Viết hoa một chữ cái: Giữ phím chữ đó cho tới khi chữ hoa xuất hiện
 • Gõ chữ cái luân phiên trên một phím: Giữ phím ALT và phím chữ cái
 • Gõ số trong trường số: Nhấn phím số
 • Gõ số trong trường mật mã: Giữ phím ALT và nhấn phím số
 • Bật NUM Lock: Nhấn giữ ALT và phím Left Shift
 • Bật CAP Lock: Nhấn giữ ALT và phím Right Shift
 • Tắt NUM Lock hoặc CAP Lock: Nhấn phím Shift
 • Chuyển bộ gõ ngôn ngữ: Trên màn hình ngôn ngữ, đặt Yes cho mục “Input language Shortcut” và giữ phím ALTrồi nhấn Enter. Đánh dấu ngôn ngữ rồi thả phím ALT.
 • Chèn khoảng trống hoặc ký tự @ vào địa chỉ email: Nhấn phím Space
 • Gõ một biểu tượng: Nhấn phím Symbol và gõ chữ cái hiện bên dưới biểu tượng đó
 • Đánh dấu một hàng chữ: Nhấn phím Shift và di chuyển trackball/ trackpad để đánh dấu
 • Đánh dấu từng chữ cái một: Giữ phím Shift và di chuyển trackball/ trackpad sang trái hoặc phải để đánh dấu
 • Hủy đánh dấu chữ: Nhấn phím Escape
 • Cắt chữ đã đánh dấu khi soạn thảo: Nhấn phím Shift kèm phím BackSpace/ Delete
 • Copy chữ đã đánh dấu khi soạn thảo: Nhấn phím Shiftấn vào trackball/ trackpad đánh dấu.

 

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline:  08.66755599 – 08.66795599
Add: 94 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM
599 Lê Hồng Phong, P.10, Quận 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply