RIM phát hành thêm một số simulator cho OS7 và OS7.1

[​IMG]

RIM vừa mới phát hành thêm một số Simulator(máy ảo) cho các hệ điều hành OS7 và OS7.1. Danh sách các Simulator này bao gồm:

Theo lời khuyên thì nên dùng thêm Ripple emulator để thử nghiệm các ứng dụng BlackBerry WebWorks/HTML5. Nó hỗ trợ cả máy tính bảng BlackBerry PlayBook và trên điện thoại thông minh.

Leave a Reply