[Cẩm Nang] Các thông số quan trọng khi cấu hình email bằng Smartmail trên BlackBerry

Với bài viết này mình mong sẽ không làm tốn thời gian khi các bạn cài đặt cho Smartmail……..

1.Gmail
+ IMAP:yêu cầu bật hỗ trợ IMAP trước
– Incoming: imap.gmail.com, SSL: có, Port: 993
– Outgoing: smtp.gmail.com, SSL: có, Port: 465

+ POP
– Incoming: pop.gmail.com, SSL: có, Port: 995
– Outgoing: smtp.gmail.com, SSL: có, Port: 465

2.yahooMail!
+ POP: yêu cầu bật hỗ trợ POP trước

@yahoo.com
– Incoming Mail Server (POP3) – pop.mail.yahoo.com (port 110)
– Outgoing Mail Server (SMTP) – smtp.mail.yahoo.com (port 25)

@yahoo.com.xx
– Incoming: pop.mail.yahoo.com.xx, SSL: có, Port: 995
– Outgoing: smtp.mail.yahoo.com.xx. SSL: có, Port: 465

3.Hot mail
POP
– Incoming: pop3.live.com, SSL: có, Port: 995
– Outgoing: smtp.live.com, SSL: không, Port: 25

4.MSN Mail
POP
– Incoming: pop3.email.msn.com, SSL: không, Port: 110
– Outgoing: smtp.email.msn.com, SSL: không, Port: 25

5.AOL Mail
IMAP:
– Incoming: imap.aol.com, SSL: không, Port: 143
– Outgoing: smtp.aol.com, SSL: không, Port: 25 hoặc theo ISP

Đây là một số các Server Mail khác ….các bạn có thể than khảo thêm. !(*_*)!

* Mail.com Mail Settings

Incoming Mail Server (POP3) – pop1.mail.com (port 110)

Outgoing Mail Server – use your local ISP SMTP mail server

* Netscape Internet Service Mail Settings

Netscape Internet Service Incoming Mail Server (POP3) – pop.3.isp.netscape.com (port 110)

Netscape Internet Service Outgoing Mail Server – smtp.isp.netscape.com (port 25, using a secure SSL connection)

* Tiscali Mail Settings

Tiscali Incoming Mail Server (POP3) – pop.tiscali.com (port 110)

Outgoing Mail Server – use your local ISP SMTP mail server

* Freeserve Mail Settings

Freeserve Incoming Mail Server (POP3) – pop.freeserve.com (port 110)

Outgoing Mail Server – use your local ISP SMTP mail server

* Supanet Mail Settings

Supanet Incoming Mail Server (POP3) – pop.supanet.com (port 110)

Outgoing Mail Server – use your local ISP SMTP mail server

——————–oOo——————–

BLACKBERRYVIETNAM.VN

Hotline:  08.39202355
Add: 94 Trn Hưng Đo, Qun 1, TP.HCM
599 Lê Hng Phong, P.10, Qun 10, TP.HCM

Facebook: https://www.facebook.com/MobigoBB

Leave a Reply